Thursday, May 6, 2010

Põlvamaa ekskursioon


Kuna kevad on käes ja päike käib kõrgemalt, on sobiv aeg veeta üks päev väljaspool auditooriumit. Nii võtsidki KÜS ning maastikukaitse ja –hoolduse I-III kursuse tudengid ette teekonna Põlvamaale.
Räpinas väisati Keskkonnaameti kontorit, kus sealsed keskkonnaametnikud rääkisid huvitavatest seikadest, ametniku rõõmudest ja vaevadest, keskkonnalubadest ning praktika- ja töövõimalustest. Kindlasti leiab mõni praegune tudeng sinna tee tagasi, et panna ennast proovile töömaastikul või täiendada oma teadmisi praktikal.
Keskkonnamajast suunduti edasi paberivabrikusse, kus oma silmaga nähti auru ja müra saatel paberi valmimist. Kas teadsite, et ühe tonni paberi valmistamine vanapaberist säästab 17 puud?
Põlvamaa tunnuslauseks on „Rohelisem elu“ ning seda tõestas hästi toimiv jäätmejaam. Jäätmejaamas räägiti selle ajaloost ning jäätmemajanduse tulevikust. Kuna see on koht, kuhu elanikud saavad tuua oma vanu asju, siis soovitati silmad lahti hoida. Ei ole harv juhus, kui keegi leiab sealt enda jaoks tarvilikku.
Lõpuks oli aeg suunuda loodusesse. Taevaskoda ja Ahja jõeorg tõestasid jällegi, et Eestimaa loodus on võrratu ja pakub tõelist elamust.

No comments: