Monday, March 29, 2010

Tegijalt Tudengile 2010

Kõik KÜSlased ja nende sõbrad-tuttavad on oodatud 
„Tegijalt Tudengile“
infopäevale, mis toimub 7. aprillil
Metsamajas ruumis 1A3 (klaasruum) algusega kell 10.
Infopäevale registreerimiseks saada e-mail:
tegijalt.tudengile@gmail.com

Päevakava:
10.15 Päevakava tutvustus moderaatori poolt
10.20 Avasõna, EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi
direktor Aret Vooremäe
10.30 Katrin Lippasaar, Töötukassa teenusekonsultant -
olukorrast tööturul
11.00 Esinejate ettekanded:
1A29 – Jaanus Aun, SA Erametsakeskuse juhataja
1A3 – Veiko Maastik, Keskkonnaameti keskkonnahariduse
spetsialist
1A10 – Aimar Rakko, Keskkonnaameti vee-elustiku spetsialist
0B2 – Fred Raju, PRIA regioonide büroo peainspektor
Aret Vooremäe, Keskkonnaministeeriumi teadus-
ja arendusosakond

11.30
1A29 – Leno Sepp, AS Fest-Forest metsanduse peaspetsalist
1A3 – Britta Pärk, OÜ Alkranel keskkonnaspetsialist
1A10 – Mihkel Lember, AS Kobras planeerija
0B2 – Illar Lemetti, Põllumajandusameti peadirektor
Tiina Köster, EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituut
12.00 Kohvipaus, samal ajal võimalik tutvuda praktika-
ja töövõimalustega välismaal
12.30 Vahur Valdna, TÜ ettevõtluskonsultant – teadus ja
ettevõtluskeskkond
13.00 CV koostamise töötuba, Piia Mäesaar EMÜ Karjäärikeskuse
peaspetsialist
(NB! Võimalusel võta oma CV kaasa)
13.45 Töövestluse töötuba, Piia Mäesaar EMÜ Karjäärikeskuse
peaspetsialist


No comments: